Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Ochrona osób i mienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ochronę osób i mienia Data: 2020-02-11   Rozmiar: 443,62 KB  Format: pdf  

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ogłasza na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Ochrona osób i mienia.

 1. Termin składania ofert: 04.02.2020 r. do godz. 10:00;
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ochrona osób i mienia obiektów Kwidzyńskiego Centrum Kultury, Kwidzyńskiego Centrum Sportu i  Rekreacji oraz Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące zadania:
  Zadanie nr  1 świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia obiektów Kwidzyńskiego Centrum Kultury (KCK),
  Zadanie nr  2 świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia obiektów Kwidzyńskiego Centrum Sportu i  Rekreacji (KCSiR),
  Zadanie nr  3 świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia obiektów Biblioteki Miejsko- Powiatowej  w Kwidzynie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udzielenia zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania ze strony Zamawiającego:
  www.kcsir.pl oraz:
 • Regulaminy                         Data: 2020-01-27   Rozmiar: 198,93 KB Format: .zip  
 • SIWZ z załącznikami          Data: 2020-01-27   Rozmiar: 22,72 KB  Format: .zip 
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 29.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.