Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Majątek Kwidzyńskiego Centrum Kultury

1. Podstawowe środki trwałe
 
   
Budynki
 
ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)
5 584 572,00
ul. Katedralna 18 (Teatr)
3 343 677,56
ul. Słowiańska (MDK)
34 634,18
ul. Braterstwa Narodów 33
46 259,55
Razem
9 471 111,11
 
 
Pozostałe podstawowe środki trwałe
 
ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)
982 426,07
ul. Katedralna 18 (Teatr)
3 032 774,89
ul. Słowiańska (MDK)
34 634,18
Konkatedra p.w.św. Jana Ewangelisty
37 528,80
ul. Braterstwa Narodów 33- Tabularium
5 528,78
Razem
4 092 892,72
 
 
Grunty  
Budynek Teatr 256 789,00
Budynek MDK 42 961,00
Budynek pokoszarowy 119 207,00
Razem 418 957,00
   
2. Pozostałe środki trwałe
 
   
ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)
283 445,92
ul. Katedralna 18 (Teatr)
217 998,19
ul. Słowiańska (MDK)
22 793,27
Konkatedra p.w.św. Jana Ewangelisty 16 881,40
ul. Braterstwa Narodów 33- Tabularium 5 966,28
Razem 547 085,06