Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Struktura organizacyjna KCK

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY – WYKAZ STANOWISK

   

Lp.

Nazwa  działu/ samodzielnego stanowiska

Bezpośredni przełożony działu

Stanowiska wchodzące w skład działu

Nazwa stanowiska

Symbol stanowiska

Nazwa stanowiska

Symbol stanowiska

1

2

3

4

5

6

1

 Ds. Organizacyjno- promocyjnych

Z-ca Dyrektora

        

OP

ds. kadr

OK

ds. organizacji imprez i promocji

OI

ds. zamówień publicznych

OZ

ds. administracyjnych

OA

Robotnik gospodarczy

-

2

Ds. Informatycznych

Z-ca Dyrektora

OP

Ds. obsługi sieci komputerowych

OIN

Ds. grafiki komputerowej

OGK

Ds. obsługi  i naprawy urządzeń  technicznych (audiowizualnych)

-

3

Pokoje gościnne

Z-ca Dyrektora

OP

Ds. pokoi gościnnych  

OPG

4

Ds. Księgowości

Główna Księgowa

KS

Ds. księgowości

KS I

5

Ds. Dydaktycznych

Kierownik ds. Dydaktyczno-Artystycznych

DA

Ds. edukacji informatycznej

DE

Ds. zbiorów i czytelni internetowej

DZ

6

Ds. Artystycznych

Kierownik ds. Dydaktyczno-Artystycznych

DA

Ds. artystycznych

DAR

7

Ds. Organizacji sceny

Kierownik ds. organizacji sceny

T

 

 

 

 

 

        

Sekretarka

T I

Ds. obsługi  i naprawy urządzeń  technicznych (audiowizualnych)

-

Robotnik gospodarczy

-

Kasjer

TII

Bileter-szatniarz

-

ds. kina

TK

8

Pracownia Regionalna

Dyrektor

D

ds. pracowni regionalnej

PR

Schemat Organizacyjny Kwidzyńskiego Centrum Kultury

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5945
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2005-03-11 12:33:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-10-18 10:19:42 Marek Wawryniuk
2007-10-18 10:17:45 Marek Wawryniuk
2007-10-18 10:12:46 Marek Wawryniuk
2007-10-18 09:57:30 Marek Wawryniuk
2007-10-18 09:56:21 Marek Wawryniuk
2007-10-18 09:53:14 Marek Wawryniuk
2005-03-11 12:36:33 Marek Wawryniuk