Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Kontrole zewnętrzne

Kontrole przeprowadzone w Kwidzyńskim Centrum Kultury

kontrole 2020 r.

21.08.2020 r.

zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze przez Państwową Straż Pożarną w Kino-Teatr, ul. Katedralna, 82-500 Kwidzyn.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

  1. Kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  2. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:
Budynek kino-teatru, teren obiektu, teren przyległy.

protokół z kontroli

 

17.02.2020 r. - 10.03.2020 r.

została przeprowadzona kontrola Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Zakres kontroli - "Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na 2019 rok"

protokół z kontroli

kontrole 2018 r.

19.12.2018 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego Kwidzyńskiego Centrum Kultury "Pokoje gościnne WWW".

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 19.12.2018 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

protokół z kontroli

24.10.2018 r. - 26.10.2018 r.

została przeprowadzona kontrola ZUS.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.
  2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych swiadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

protokół z kontroli

UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonała Monika Różycka Redaktor BIP w KCK Kwidzyn.

24.08.2018 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego Kwidzyńskiego Centrum Kultury "Pokoje gościnne WWW".

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 24.08.2018 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

protokół z kontroli 

kontrole 2017 r.

28.09.2017 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego Kwidzyńskiego Centrum Kultury "Czarna Sala".

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 28.09.2017 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

protokół z kontroli    ocena stanu sanitarnego placówki

14.07.2017 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pokoi gościnnych "WWW".

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 14.07.2017 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

protokół z kontroli

kontrole 2016 r.

21.06.2016 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pokoi gościnnych "WWW".

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 21.06.2016 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

protokół z kontroli

18.04.2016 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 18.04.2016 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
 
15.01.2016 r.
 
Raport Roczny Słuzby BHP Nr 01/2016
z prowadzonych kontroli stanu bhp oraz wykonanych prac w zakładzie pracy i jednostkach podległych za rok 2015.
 

kontrole 2015 r.

21.05.2015 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń,

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 21.05.2015 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
 
21.04.2015 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 21.04.2015 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

kontrole 2014 r.

30.04.2014 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 30.04.2014 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

kontrole 2013 r.

16.12.2013 r.

została przeprowadzona kontrola ZUS prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

protokół z kontroli

UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonała Monika Różycka Redaktor BIP w KCK Kwidzyn.

20.09.2013 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 20.09.2013 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
 
16.04.2013 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 16.04.2013 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

kontrole 2012 r.

09.08.2012 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 09.08.2012 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
 
22.03.2012 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 22.03.2012 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

kontrole 2011 r.

18.10.2011 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 18.10.2011 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

kontrole 2010 r.

19.10.2010 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 19.10.2010 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

27.08.2010 r.

została przeprowadzona kontrola ZUS prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

protokół z kontroli

UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonała Monika Różycka Redaktor BIP w KCK Kwidzyn.

kontrole 2009 r.

21.10.2009 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 21.10.2009 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

18.06.2009 r.

została przeprowadzona kontrola gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości przez rewidenta Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

protokół z kontroli

22.06.2009 r.

została przeprowadzona przez rewidenta Urzędu Miejskiego w Kwidzynie kontrola. Tematem kontroli było:

  • prawidłowość gospodarki finansowej,
  • rachunkowość,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych. 

protokół z kontroli cz. 1

protokół z kontroli cz. 2

UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonała Monika Różycka Redaktor BIP w KCK Kwidzyn.

kontrole 2008 r.

15.12.2008 r.

została przeprowadzona przez Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Kwidzynie kontrola gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie.

protokół z kontroli

11.09.2008 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 11.09.2008 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

11.03.2008 r.

została przeprowadzona przez Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Kwidzynie kontrola. Tematem kontroli było:

  • zamówienia publiczne.

protokół z kontroli

kontrole 2007 r.

21.12.2007 r.

w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczenia przez KCK podatku od towarów i usług Naczelnik US w Kwidzynie wydał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisarza skarbowego.

protokół z kontroli

31.10.2007 r.

w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczenia przez KCK podatku od towarów i usług Naczelnik US w Kwidzynie wydał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisarza skarbowego.

protokół z kontroli

20.09.2007 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 20.09.2007 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

kontrole 2006 r.

15.11.2006 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 15.11.2006 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 

28.04.2006 r.

została przeprowadzona przez Rewidenta Urzędu Miejskiego w Kwidzynie kontrola gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie.

protokół z kontroli

kontrole 2005 r.

25.10.2005 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 25.10.2005 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
 

05.04.2005 r.

została przeprowadzona kontrola gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości przez rewidenta Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

protokół z kontroli

kontrole 2004 r.

21.09.2004 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 21.09.2004 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
kontrole 2003 r.

19.09.2003 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 19.09.2003 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
kontrole 2002 r.

29.11.2002 r.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie.

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników PPIS w Kwidzynie w dniu 29.11.2002 r.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2101
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2016-02-08 11:59:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-08-27 07:40:07 Marek Wawryniuk
2020-07-09 08:18:16 Marek Wawryniuk
2020-07-09 08:11:46 Marek Wawryniuk
2019-03-11 11:15:55 Marek Wawryniuk
2019-03-11 11:10:51 Marek Wawryniuk
2019-03-11 11:08:38 Marek Wawryniuk
2019-03-11 11:04:30 Marek Wawryniuk
2019-03-11 10:48:39 Marek Wawryniuk
2019-03-01 11:10:43 Marek Wawryniuk
2019-03-01 11:10:19 Marek Wawryniuk
 
Pokaż starsze