Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Informacja publiczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Co stanowi informację publiczną: zgodnie z art. 1 ust. 1 cyt. ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej: każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy.

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej: zgodnie z art. 5 cyt. ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w przypadku informacji dotyczących m. in.:

  1. Informacji niejawnych,
  2. Tajemnic ustawowo chronionych,
  3. Prywatności osób fizycznych lub tajemnic przedsiębiorcy.

Informacja publiczna udostępniania na wniosek:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

Informacja publiczna udostępniania jest bezpłatnie, jeżeli jednak Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 898
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2019-01-31 12:19:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-31 12:24:38 Marek Wawryniuk
Publikacja artykułu