Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Wynik przetargu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Ochrona osób i mienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ochronę osób i mienia Data: 2020-02-11   Rozmiar: 443,62 KB  Format: pdf  

Kwidzyn, 06.11.2012r.

Nr sprawy: OZ.262.4.2012

                                                                                          

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część I: dostawę konsolety do realizacjo oświetlenia scenicznego.
Informujemy, że na Wykonawcę w ww. postępowaniu przetargowym wybrana została oferta firmy:

LTT Sp. z o.o ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa

Która zaoferowała wykonanie w/w zamówienia z następującą ceną brutto: 65 632,80zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa zł 80/100).

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów. Przyznane punkty w kryterium cena: 10pkt. Łączna punktacja wynosi 10 pkt.

Była o jedyna oferta jaka wpłynęła do ww. wymienionego postępowania.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI – „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część II: dostawa głowic DMX LED – 4 szt.

Nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym ta część przetargu zostaje unieważniona.

Z poważaniem

Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Kultury

Marek Wawryniuk  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 119
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2020-02-11 13:01:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-11 13:47:54 Marek Wawryniuk
2020-02-11 13:04:08 Marek Wawryniuk Publikacja artykułu