Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie

      Co to jest?
Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie (ul. Szpitalna 17, 88-200 Radziejów,  e-mail: radziejow@kujawy.psp.gov.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych  e-mail: iod_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
  w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od daty ich uzyskania,
  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 507
Wprowadzony przez: Piotr Muszyński
Data opublikowania: 2018-05-25 10:29:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-10 09:40:39 Piotr Muszyński
Publikacja artykułu
2020-01-16 12:07:16 Piotr Muszyński Ukrycie artykułu
2019-12-30 14:31:36 Piotr Muszyński
2018-05-25 10:32:31 Piotr Muszyński
2018-05-25 10:31:59 Piotr Muszyński Publikacja artykułu
2018-05-25 10:31:21 Piotr Muszyński
2018-05-25 10:30:52 Piotr Muszyński