Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zadania z zakresu BHP

ZADANIA W ZAKRESIE BHP

 

Do zadań w zakresie BHP należy w szczególności:

 

1/     prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2/     sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3/     prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4/     przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, potrzeb w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz przedstawianie wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5/     ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6/     współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7/     uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

8/     opracowywanie zarządzeń i decyzji organizacyjno – programowych oraz bieżących komendanta powiatowego PSP, w tym dotyczących wypadków w pracy bądź
w drodze do pracy i dotyczących wypłaty świadczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podstawie orzeczeń Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 594
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2017-08-28 09:34:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:37:58 Kazimierz Maciejewski
2017-08-28 09:37:33 Kazimierz Maciejewski Publikacja artykułu