Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zadania jednostki ratowniczo-gaśniczej

 

 

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:

 

 

 

1/      Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2/      Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3/      Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4/      Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5/      Wykonywanie czynności ratowniczo - gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;

 

6/      Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

7/      Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

8/      Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

9/      Wstępne ustalanie przyczyn okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń;

 

10/  Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo - gaśniczej;

 

11/  Prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego w jednostce ratowniczo - gaśniczej;

 

12/  Współdziałanie z Wydziałem Operacyjno - Szkoleniowym w szkoleniu kwalifikacyjnym funkcyjnych i doskonaleniu specjalistycznym członków OSP oraz organizacji ćwiczeń krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego;

 

13/  Współdziałanie w analizowaniu i opracowywaniu Powiatowego Planu Ratowniczego;

 

14/   Udział w aktualizacji :

 

-         stanu gotowości operacyjnej,

 

-         procedur ratowniczych,

 

-         dokumentacji operacyjnej;

 

15/  Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

 

16/  Bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta o szczególnych zdarzeniach i postępie  prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych;

 

17/ Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej w zakresie zadań nieetatowego rzecznika prasowego komendy powiatowej.

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4647
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-28 18:04:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:42:51 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:29:45 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:29:07 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 09:25:28 Kazimierz Maciejewski