Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
Statut prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu funkcjonuje jako jedna z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, która została powołana na podstawie art.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – tekst jednolity /Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm./ .

Przepisy związane :

Ustawa z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 ze zm./,

Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa / Dz. U. z 1998r. Nr 96 poz. 603 ze zm. /,

Ustawa z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów / Dz. U. z 1998r. Nr 103 poz. 652/ .

Szczególna forma prawna :

„Organy władzy administracji rządowej”. Jednostka administracji rządowej (państwowej) wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej.

Teren działania :

Obszar powiatu wałeckiego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3490
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-08-17 19:02:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-01-24 14:36:57 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:36:43 Kazimierz Maciejewski
2010-01-29 21:44:24 Kazimierz Maciejewski
2010-01-29 21:42:12 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:19:29 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 22:06:16 Kazimierz Maciejewski