Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zadania w zakresie finansowym

Do zadań Sekcji  ds. finansów należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru formalno – rachunkowego  nad gospodarką finansową;
 2. Prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej po aprobacie komendanta powiatowego;,
  •  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 5. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 7. Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. Nadzór nad prowadzeniem kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych, powierzonej do prowadzenia pracownikowi sekcji ds. finansów podległemu głównej księgowej;
 9. Prowadzenie zadań w zakresie świadczeń mieszkaniowych strażaków, pracowników, emerytów komendy powiatowej;
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3340
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-28 18:19:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:31:57 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 15:06:27 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 15:06:12 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:35:00 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:34:06 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:33:21 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:31:26 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 09:15:29 Kazimierz Maciejewski