Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
ORGANIZACJA

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do Decyzji Nr 1/2016 Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu z dnia 01 lutego  2016 r. zatwierdzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie Zarządzeniem nr 48/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.”        

 

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej komendą powiatową, stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego PSP, zwanego dalej komendantem powiatowym, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania. Pracą komendy powiatowej kieruje komendant powiatowy, przy pomocy zastępcy. Komórki organizacyjne komendy powiatowej funkcjonują, jako: wydziały, sekcje, samodzielne stanowiska pracy i jednostka ratowniczo-gaśnicza. Pracą wydziału kieruje naczelnik, pracą sekcji kieruje kierownik, a pracą jednostki ratowniczo-gaśniczej dowódca jednostki przy pomocy zastępcy.

Etaty dla podległych komórek organizacyjnych ustala komendant powiatowy.

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1/ Wydział ds. Operacyjno – Szkoleniowych

2/ Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

3/ Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Kadr

4/ Sekcja ds. Finansów

5/ Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

6/ Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz zadania z zakresu BHP realizuje zastępca komendanta powiatowego PSP.

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3983
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-08-17 19:29:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:20:50 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:40:30 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:39:57 Kazimierz Maciejewski
2012-02-21 08:41:31 Kazimierz Maciejewski
2010-01-29 21:35:05 Kazimierz Maciejewski
2010-01-29 21:34:32 Kazimierz Maciejewski
2010-01-29 21:33:12 Kazimierz Maciejewski
2009-01-19 23:37:25 Kazimierz Maciejewski
2009-01-19 23:35:33 Kazimierz Maciejewski
2009-01-19 23:34:08 Kazimierz Maciejewski
 
Pokaż starsze