Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
   Projekt systemowy pt. „Jestem aktywny – czuję się pewniej” realizowany przez Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem współfinansowany   przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII PO KL Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Projekt systemowy "Jestem aktywny - czuję się pewniej" na rok 2009 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROJEKT pt. "Jestem aktywny - czuję się pewniej" na rok 2008