Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dokumenty wymagane przy ubieganiu sie o dodatek mieszkaniowy:

Osoba ubiegająca o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć:

·        wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

·        przydział lokalu mieszkaniowego, umowę najmu, akt własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, w przypadku domu jednorodzinnego zaświadczenie o wielkości i wyposażeniu,

·        ostatni rachunek: z energii elektrycznej

·        dowód opłat ( za ostatni miesiąc) za mieszkanie – dotyczy spółdzielni i najmu;

·        dowód wpłaty za wodę, za wywóz nieczystości stałych i płynnych;

·        decyzja o przyznaniu emerytury lub renty lub odcinki wypłaty z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; lub zaświadczenie o kwocie brutto;

·        decyzja o przyznaniu renty rodzinnej lub odcinki wypłaty z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; lub zaświadczenie o kwocie brutto;

·        decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub odcinki wypłaty trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

·        decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego;

·        decyzja o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej;

·        zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub posiadająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

·        trzy odcinki – polecenie wypłaty z PUP poprzedzające datę złożenia wniosku;

·        zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach (brutto minus składki na ubezpieczenia społeczne; minus koszty uzyskania przychodu- druk do pobrania w MGOPS);

·        alimenty; wyrok sądowy lub odcinki wypłaty z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

·        wynagrodzenie z pracy dorywczej;

·        zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, płatnej praktyce lub pobieraniu stypendium,

·        w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzenia działalności i formie opodatkowania,