Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

FORMY POMOCY - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

(na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,

Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728)

 

 

Specjalny zasiłek celowy (art. 41) - pomoc dla osób i rodzin przekraczających kryterium dochodowe  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uznanych przez pracownika socjalnego osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

-         specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

-         zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową