Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

FORMY POMOCY - ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 (na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,

Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728)

 

Sprawienie pogrzebu (art. 44)

 

Osobom zmarłym zamieszkałym na terenie gminy nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, względnie gdy osoby te nie maja możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb sprawiony przez miasto, będący świadczeniem z pomocy społecznej.

 

Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego w sposób ustalony przez gminę.

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.