Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz/lub osoby dorosłej niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu jego/jej zamieszkania).

Zapytanie ofertowe MGOPS Skępe na 2019 rok.doc

Załącznik do zapytania na 2019 rok - formularz ofertowy.doc

Informacja o wyborze oferty na świadczenie w 2019 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Informacja o wyborze oferty.PDF

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożeniea oferty cenowej na świadczenie w 2019 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Mista i Gminy Skępe.

Do pobrania zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe.PDF

wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 załacznik nr 1.doc

Załącznik nr 2 załacznik nr 2.doc

Załącznik nr 3 załacznik nr 3.doc

Załącznik nr 4 załącznik nr 4.doc

Załącznik nr 5 załacznik nr 5.doc

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem niniejszym prostuje omyłkę pisarską, która wystąpiła w punkcie 8 zapytania ofertowego i dotyczy terminu składania ofert. 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r do godziny 15.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia poradnictwa i wsparcia psychologa dla uczestniczek/uczestników Programu Aktywizacja i Integracja w postaci zajęć grupowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć z zakresu "Poradnictwa i wsparcia psychologa" dla 10 uczestniczek/uczestników Programu Aktywizacji i Integracji (PAI)

Do pobrania zaproszenie raz z formularzem ofertowym :

Zaproszenie do składania ofert.PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skepem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz/lub osoby dorosłej niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu jego/jej zamieszkania).

Zapytanie ofertowe MGOPS Skępe.doc

Załącznik do zapytania - formularz ofertowy.doc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu jego zamieszkania).

 

Zapytanie ofertowe na usługi specjalistyczne MGOPS Skępe.pdf

Załącznik do zapytania - formularz ofertowy.doc

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z niepełnosprawnością z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu zamieszkania)

Zapytanie ofertowe MGOPS Skępe.doc

Załącznik do zapytania - formularz ofertowy.doc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 4 zamówienia-kurs pn. "Opiekun dziecięcy" dla 7 osób. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, przeprowadzam w formie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego pn.: „Jestem aktywny – czuję się pewniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia dla części nr 4 - BIP.PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępownia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w 2014r. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego pn. "Jestem aktywny czuję się pewniej", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 
1 do 10 z 37