Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Realizowane projekty
PROJEKT pt. "Jestem aktywny - czuję się pewniej" na rok 2008

 

                                                                  


                                                                

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zrealizował projekt pt.

"Jestem aktywny - czuję się pewniej"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, okres realizacji projektu: 01.04.2008 – 31.12.2008

Budżet projektu to 122 072,02 zł, w tym wkład własny 12 817,55zł.

Główny cel projektu to aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób długotrwale bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem poprzez zastosowanie aktywnych form integracji zawodowej i edukacyjnej.

Pierwszy etap projektu to kurs motywacyjny z doradcą zawodowym.

Drugi etap realizacji projektu to udział Beneficjentów Ostatecznych w kursie zawodowym przygotowującym do zawodu Kucharz – kelner.

Trzeci etap - aktywizacja uczestników projektu w kierunku aktywnego poszukiwania pracy.

W projekcie uczestniczyło 14 bezrobotnych osób z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Instytucja Wdrażająca (IP2) – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2638
Wprowadzony przez: Ewa Wojciechowska
Data opublikowania: 2009-02-20 10:05:49
Obowiązuje od: 2009-02-20 10:05:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-02-20 11:16:46 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 11:13:08 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 11:11:31 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 11:00:52 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 11:00:09 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 10:57:45 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 10:55:10 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 10:52:39 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 10:50:55 Ewa Wojciechowska
2009-02-20 10:47:19 Ewa Wojciechowska
 
Pokaż starsze