Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie :

1. Zakup materiałów biurowych w ramach projektu ,,Integracja II'' . przewidywany termin wszczęcia postępowania V-2018 ,; przewidywany termin realizacji zamówienia V-XII.2018 r.

2 . Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek w ramach projektu ,,Integracja II'' - przewidywany termin wszczęcia postępowania V.2018 r.; przewidywany termin realizacji zamówienia V-XII.2018 r.

3 . Usługa wytworzenia i dostarczenia druków potrzebnych do realizacji zadań wynikających z projektu ,,Integracja II'' - przewidywany termin wszczęcia postępowania V-2018 r.; przewidywany termin realizacji zamówienia V-XII.2018 r.

4. Przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników biorących udział w warsztatach, wynikających z zadań projektu ''INTEGRACJA II'' - przewidywany termin wszczęcia postępowania V-2018 r ; przewidywany termin realizacji zamówienia V-XII.2018 r.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

 1. Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r.;
 2. Zakup materiałów biurowych, plastycznych oraz papierniczych – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r.;
 3. Zakup druków – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r.;
 4. Zakup środków higienicznych i czystości – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r.;
 5. Zakup artykułów spożywczych, w tym wody mineralnej – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r;
 6. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i peryferyjnego – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-XII.2018r.;
 7. Zakup mebli – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-XII.2018r.;
 8. Montaż systemu telewizji przemysłowej wraz z zakupem niezbędnych, nowych materiałów potrzebnych do wykonania usługi – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-XII.2018r.;
 9. Zakup artykułów AGD – przewidywany termin wszczęcia postępowania IV.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia IV-XII.2018r.;
 10. Zakup artykułów przemysłowych – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r.;
 11. Zakup akcesoriów komputerowych – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2018r.;
 12. Zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku klientom MOPS w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. (z zastrzeżeniem opcji) – przewidywany termin wszczęcia postępowania 31.10.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia 02.01.2019r. do 31.12.2019r.;
 13. Zakup usług pogrzebowych – przewidywany termin wszczęcia postępowania XI.2018r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2019r.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:
Zakup gorącego posiłku wlaz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku klientom MOPS w okesie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. (z zastrzeżeniem opcji) - przewidywany termin wszczęcia postępowania 31.10.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia 02.01.2018r. do 31.12.2018r .

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2017 roku zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

 • Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Zakup materiałów biurowych oraz plastycznych – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Zakup druków – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Zakup środków czystości – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Zakup artykułów spożywczych, w tym wody mineralnej – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r;
 • Zakup sprzętu elektronicznego – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Zakup mebli – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Montaż systemu telewizji przemysłowej wraz z zakupem niezbędnych, nowych materiałów potrzebnych do wykonania usługi – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-XII.2017r.;
 • Zakup artykułów AGD – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.;
 • Zakup artykułów przemysłowych – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.
 • Zakup akcesoriów komputerowych – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2017r.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

 • Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2017r.;                                                 
 • Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek w ramach projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-III.2017r.;
 • Usługa wytworzenia i dostarczenia druków potrzebnych do realizacji zadań wynikających
  z projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania II.2017r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-III.2017r.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

1. Przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników biorących udział w warsztatach, wynikających z zadań projektu „INTEGRACJA” - przewidywany termin wszczęcia postępowania XII.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-III.2017r.

Załącznik:   Skan dokumentu  

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2017 roku zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:


1. Zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku dla klientów wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 09.01.2017r. do 31.12.2017r. (z zastrzeżeniem opcji) - przewidywany termin wszczęcia postępowania XII.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2017r.;

2. Zakup usług pogrzebowych - przewidywany termin wszczęcia postępowania XII.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2017r.

Załącznik:   Skan dokumentu  

Data: 25.10.2016r.

 

Gmina    Miasto    Tomaszów     Mazowiecki     Miejski     Ośrodek     Pomocy     Społecznej   w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2016 roku zamierza udzielić zamówienia,  którego  przedmiotem będzie:

 1. Zakup samochodu służbowego - przewidywany termin wszczęcia postępowania XI.2016r.; przewidywany  termin realizacji  zamówienia XI-XII.2016r.;
 2. Zakup artykułów spożywczych - przewidywany termin wszczęcia postępowania XI.2016r.; przewidywany  termin realizacji  zamówienia XI-XII.2016r;
 3. Zakup   akcesoriów    komputerowych   -   przewidywany    termin   wszczęcia   postępowania X.2016r.;  przewidywany  termin realizacji  zamówienia X-XII.2016r.;
 4. Zakup mebli - przewidywany termin wszczęcia postępowania  X.2016r.;  przewidywany  termin  realizacji  zamówienia X-XII.2016r.

Nasz znak: MOPS.3811.1.2016                                               Data: 01.03.2016r.

 

           

            Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

 1. Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek w ramach projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia IV-XII.2016r.;
 2. Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-XII.2016r.;
 3. Usługa wytworzenia i dostarczenia druków potrzebnych do realizacji zadań wynikających
  z projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-V.2016r.;
 4. Zakup szafy do biura projektu „Integracja” – przewidywany termin wszczęcia postępowania IV.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia IV-V.2016r.;
 5. Przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników biorących udział w warsztatach, wynikających z zadań projektu „INTEGRACJA” – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia IV-XII.2016r.

Tomaszów Mazowiecki, dnia 05.01.2016r.

 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2016 roku zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie:

 1. Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2016r.;
 2. Zakup materiałów biurowych oraz plastycznych – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2016r.;
 3. Zakup druków – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia II-XII.2016r.;
 4. Zakup środków czystości – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2016r.;
 5. Zakup artykułów spożywczych, w tym wody mineralnej – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2016r;
 6. Zakup sprzętu elektronicznego – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2016r.;
 7. Zakup mebli – przewidywany termin wszczęcia postępowania I.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia I-XII.2016r.;
 8. Montaż systemu telewizji przemysłowej wraz z zakupem niezbędnych, nowych materiałów potrzebnych do wykonania usługi – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-VI.2016r.;
 9. Zakup artykułów AGD – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-VI.2016r.;
 10. Zakup artykułów przemysłowych – przewidywany termin wszczęcia postępowania III.2016r.; przewidywany termin realizacji zamówienia III-VI.2016r.
 
1 do 10 z 23