Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:
Stanowiska pracy
Stanowisko Nr pokoju Nr wew. telefonu
Dyrektor 22 21
Z -ca Dyrektora 20 44
Sekretariat 19 20
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 12 37
ZESPÓŁ d/s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY / PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 23 29
ZESPÓŁ d/s. UZALEŻNIEŃ I BEZDOMNOŚCI 24 31
ZESPÓŁ d/s. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 25 32
ZESPÓŁ d/s. ROZDIN WIELODZIETNYCH 26 33
ZESPÓŁ d/s. OSÓB STARSZYCH ZDŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ 27 35
ZESPÓŁ d/s. OSÓB BEZROBOTNYCH 14 41
PRACOWNICY MERYTORYCZNI 15 34
KIERWONIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ/ KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 7 47
SEKCJA ŚWIADCZEŃ (obiady) 8 26
SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ (zasiłki okresowe, celowe,stałe) 9 25
SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH/ STYPENDIÓW 11 36
SEKCJA DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 13 49
SEKCJA DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI/ GOŃCY 4 30
KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 33 24
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 34 22
SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 32 23
GŁÓWNA KSIĘGOWA 21 39
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO/ KSIĘGOWOŚĆ 16 38
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 10 28
WINDYKACJA 30 50
KADRY 17/18 40/39
INFORMATYK 28 45
KOORDYNATOR PROJEKTU 2 46
BIURO PROJEKTU WSPARCIE 5 27