Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim został powołany Uchwałą Nr XII/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 1990r.
Organizację i zakres działania Ośrodka określa Statut. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa Regulamin.
Zasadniczym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim jest wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych, "Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".
Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.