Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Rozstrzygnięcie postępowania

Dotyczy postępowania Nr MOPS.811/11/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: "Pracownik administracyjno - biurowy" dla beneficjentów ostatecznych projektu "Wsparcie", którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik:   Treść zawiadomienia  
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 906
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2011-02-23 14:54:54
Obowiązuje od: 2011-02-23 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-02-23 15:05:43 Zbigniew Bondzior
Publikacja artykułu
2011-02-23 15:03:53 Zbigniew Bondzior