Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Wnioski na okres zasiłkowy 2011-2012, 2012-2013

Wnioski i oświadczenia o ustalenie prawa do pobierania świadczeń rodzinnych

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

   Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY

   Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

   Załącznik nr 3  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, I 30E USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

   Załącznik nr 5  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

   Załącznik nr 6  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

   Załącznik nr 7  

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

   Załącznik nr 8  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

   Załącznik nr 9  

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

   Załącznik nr 10  

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

   Załącznik nr 11  

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

   Załącznik nr 12  

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

   Załącznik nr 13  

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

   Załącznik nr 14

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

   Załącznik nr 15  

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

   Załącznik nr 16  

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO POMOCY FINANSOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

     

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5807
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2012-01-05 10:34:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-08-10 12:14:05 Zbigniew Bondzior
zmiana tyt. (2012-2013)
2012-05-22 13:27:14 Marcin Chrustowski zmiana winosku o ustalnie prawa do pomocy finasowej w ramach rządowego programu wspirania osób pob. św. pielg.
2012-01-11 13:30:39 Zbigniew Bondzior
2012-01-11 13:29:47 Zbigniew Bondzior
2012-01-10 13:01:34 Zbigniew Bondzior
2012-01-09 15:04:58 Zbigniew Bondzior zmiana załączników od 1 do 16
2012-01-05 13:40:28 Zbigniew Bondzior
2012-01-05 12:22:07 Zbigniew Bondzior
2012-01-05 12:21:01 Zbigniew Bondzior Publikacja artykułu
2012-01-05 12:20:23 Zbigniew Bondzior
 
Pokaż starsze