Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Rozstrzygnięcie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załacznik:   Treść ogłoszenia  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 904
Wprowadzony przez: Marcin Chrustowski
Data opublikowania: 2012-10-12 11:29:32
Obowiązuje od: 2012-10-12 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-10-12 11:34:35 Marcin Chrustowski
Publikacja artykułu
2012-10-12 11:34:23 Marcin Chrustowski