Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Wnioski na okres zasiłkowy 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Wnioski i oświadczenia o ustalenie prawa do pobierania świadczeń rodzinnych

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO: Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY:  Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, (DZ.U. Z 2012r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.), OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:  Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:  Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:  Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:  Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:  Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZESCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO:  Załącznik nr 10

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:  Załącznik nr 11

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM:  Załącznik nr 12

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:  Załącznik nr 13

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:  Załącznik nr 14

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE): Załącznik nr 15

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO:  Załącznik nr 16

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO:  Załącznik nr 17

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO:  Załącznik nr 18

KWESTIONARIUSZ WYWIADU:  Załącznik nr 20
 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5936
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2013-03-01 10:37:37
Obowiązuje od: 2013-01-01 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-09-21 08:35:23 Zbigniew Bondzior
aktualizacja tytułu artykułu
2014-08-21 11:35:56 Zbigniew Bondzior
2014-05-14 09:51:51 Zbigniew Bondzior
2014-05-14 09:50:56 Zbigniew Bondzior
2014-05-14 09:50:14 Zbigniew Bondzior usunięto nieaktualny wniosek Becikowe 2012r.
2013-10-09 08:53:04 Zbigniew Bondzior Dodano nowy wniosek - Załącznik nr1
2013-03-01 11:40:15 Zbigniew Bondzior
2013-03-01 11:09:42 Zbigniew Bondzior
2013-03-01 10:54:15 Zbigniew Bondzior
2013-03-01 10:53:16 Zbigniew Bondzior Publikacja artykułu
 
Pokaż starsze