Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Informacja o zmianie sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. informuje, że od dnia 01 października 2013r. nastąpi zmiana sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Nie będą realizowane wypłaty gotówkowe w kasie MOPS w/m. Świadczenia pieniężne dla osób mających ustalone prawo do pobierania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych a nie posiadających osobistych kont bankowych będą realizowane w formie kart przedpłaconych począwszy od nowego okresu zasiłkowego 2013/2014.    
UWAGA! Nie ulega zmianie sposób wypłaty świadczeń przekazywanych na nr rachunku osobistego wskazanego przez świadczeniobiorców oraz świadczenia przekazywane  na adres świadczeniobiorców przekazem pocztowym.
Osoby, które nie będą zainteresowane wypłatą w formie karty przedpłaconej  są zobowiazane do przedłożenia nr rachunku osobistego do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.
Terminy wypłat świadczeń zamieszczone będą w decyzjach przyznających, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku oraz na stronie internetowej http://mopstomaszow.nbip.pl 
Wszelkie wyjaśnienia i dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. przy ul. Cekanowska 5. w godz. od 8-14 lub pod tel. 44 723 73 53.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3170
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2013-08-02 13:45:51
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-08-02 13:47:41 Zbigniew Bondzior
Publikacja artykułu