Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
DODATEK ENERGETYCZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od stycznia 2014r. osobą korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny.
Osoba ubiegająca się zryczałtowany dodatek dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocna decyzją administracyjną dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r.
będzie wynosić:
1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w pokoju nr 11 na 1 piętrze, po 2 stycznia 2014r.
Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (pok. 11) oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Załącznik:   Wniosek o dodatek energetyczny  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2505
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2014-01-03 13:28:50
Obowiązuje od: 2014-01-02 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-01-07 09:59:42 Zbigniew Bondzior
zmiana formatu załącznika (pdf)
2014-01-03 13:34:59 Zbigniew Bondzior Publikacja artykułu
2014-01-03 13:32:55 Zbigniew Bondzior