Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Rozstrzygnięcie postępowania

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Nowoczesny pracownik sprzątający dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Załącznik:  Treść zawiadomienia 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 903
Wprowadzony przez: Marcin Chrustowski
Data opublikowania: 2014-07-11 12:22:12
Obowiązuje od: 2014-07-11 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-07-11 12:24:51 Marcin Chrustowski
Publikacja artykułu
2014-07-11 12:24:44 Marcin Chrustowski
2014-07-11 12:24:28 Marcin Chrustowski