Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Rozstrzygnięcie postępowania

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Nowoczesny pracownik sprzątający i pokojowa dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Załącznik:   Treść zawiadomienia 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2639
Wprowadzony przez: Marcin Chrustowski
Data opublikowania: 2015-03-09 13:13:49
Obowiązuje od: 2015-03-09 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-03-09 13:17:41 Marcin Chrustowski
2015-03-09 13:17:03 Marcin Chrustowski Publikacja artykułu
2015-03-09 13:16:57 Marcin Chrustowski