Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Pracownik gospodarczy (robotnik gospodarczy) dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik:   Treść zawiadomienia  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2724
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2015-03-17 13:31:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-03-17 13:33:29 Zbigniew Bondzior
Publikacja artykułu