Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Rozstrzygnięcie postępowania

Z A W I A D O M I E N I E

o odrzuceniu oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia w zakresie: Ogrodnik terenów zieleni dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik:  Treść zawiadomienia 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2642
Wprowadzony przez: Marcin Chrustowski
Data opublikowania: 2015-03-19 13:09:08
Obowiązuje od: 2015-03-19 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-03-19 13:16:03 Marcin Chrustowski
2015-03-19 13:15:24 Marcin Chrustowski
2015-03-19 13:14:23 Marcin Chrustowski Publikacja artykułu
2015-03-19 13:14:02 Marcin Chrustowski