Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Wnioski i oświadczenia obowiązujące od 01.01.2016r.

Wnioski i oświadczenia o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązujące od 01.01.2016r.

  • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 1  
  • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY:   ZAŁĄCZNIK NR 2 
  • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART.30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ.U. Z 2012R. POZ. 361 Z PÓŹN.ZM):   ZAŁĄCZNIK NR 3 
  • OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY:   ZAŁĄCZNIK NR 4 
  • ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ:   ZAŁĄCZNIK NR 5 
  • OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW:   ZAŁĄCZNIK NR 7 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2023
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2016-02-11 13:15:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-03-11 10:13:50 Zbigniew Bondzior
umieszczenie plików do pobrania bezpośrednio na stronie BIP
2016-02-11 13:18:48 Zbigniew Bondzior Publikacja artykułu