Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i wydawanie produktów spożywczych w ramach serwisu kawowego oraz gorącego posiłku dla uczestników projektu „Integracja”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „Integracja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik:   Treść zawiadomienia  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1596
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2016-03-25 10:42:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-03-25 10:47:35 Zbigniew Bondzior
Publikacja artykułu