Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

Data: 25.10.2016r.

 

Gmina    Miasto    Tomaszów     Mazowiecki     Miejski     Ośrodek     Pomocy     Społecznej   w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5 zawiadamia, że w 2016 roku zamierza udzielić zamówienia,  którego  przedmiotem będzie:

  1. Zakup samochodu służbowego - przewidywany termin wszczęcia postępowania XI.2016r.; przewidywany  termin realizacji  zamówienia XI-XII.2016r.;
  2. Zakup artykułów spożywczych - przewidywany termin wszczęcia postępowania XI.2016r.; przewidywany  termin realizacji  zamówienia XI-XII.2016r;
  3. Zakup   akcesoriów    komputerowych   -   przewidywany    termin   wszczęcia   postępowania X.2016r.;  przewidywany  termin realizacji  zamówienia X-XII.2016r.;
  4. Zakup mebli - przewidywany termin wszczęcia postępowania  X.2016r.;  przewidywany  termin  realizacji  zamówienia X-XII.2016r.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1379
Wprowadzony przez: Marcin Chrustowski
Data opublikowania: 2016-11-18 14:01:36
Obowiązuje od: 2016-10-25 14:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-11-18 14:03:54 Marcin Chrustowski
Publikacja artykułu