Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach

      Co to jest?

Informacje o przedszkolu

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach jest publiczną placówką wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Lipianach, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przedszkole istnieje od 1950 r. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Pani Leokadia Galant (1950 – 1960). Kolejnymi były mgr Blandyna Różewska (1960 – 1985), mgr Danuta Japoł (1985 – 2005), mgr Olena Najmrodzka (2006 - 2016). Od 1.09.2016 r. funkcję dyrektora pełni mgr Renata Kostkiewicz.

Przedszkole jest jedyną tego typu placówką w całej gminie. Placówka zlokalizowana jest na obrzeżach miasta przy ul. J. Bema 19. Jego atutem jest położenie w zacisznym miejscu, w okolicy ogrodów działkowych. Przedszkole mieści się w dużym, parterowym budynku wybudowanym w 1991 r., otoczonym dużym placem zabaw z drzewami i krzewami oraz sprzętem do zabaw ruchowych. Przedszkole posiada 5  sal zabaw, przy których znajdują się szatnie danej grupy, łazienki i pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb nauczyciela. Jest tu również gabinet biblioteka, sala telewizyjna, gabinet dyrektora, sekretariat oraz dwa duże hole. W części gospodarczej przedszkola znajduje się zaplecze kuchenne i magazynowe.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat i są przypisane do 5 oddziałów: "Kangurki", "Tygryski", "Pszczółki", "Przyjaciele Kubusia Puchatka" i "Króliczki".

Nasze przedszkolaki znajdują się pod stałą opieką logopedy, uczestniczą w zajęciach rytmicznych, tanecznych i religii. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szanse na miarę jego możliwości. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców i pełnimy wobec nich rolę wspomagającą i integrującą. Jesteśmy partnerami dla rodziców naszych wychowanków. Angażujemy się także w życie środowiska lokalnego. 

Szukaj w tym dziale: