Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Nasz adres:
ul. Braci Niemojowskich 3-5
62-800 Kalisz
tel./fax(0-62) 766-75-08
tel. (0-62) 766-86-66
tel. tel. (0-62) 766-75-09
e-mail:
word@word.kalisz.pl, sekretariat@word.kalisz.pl
www.word.kalisz.pl


Wymogi dotyczące korespondencji elektronicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu informuje, że podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja,
 • bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Pozostała korespondencja

Wszelka korespondencja kierowana do WORD w Kaliszu (podania, pisma, wnioski) powinna być:

 • wniesiona w formie pisemnej,
 • złożona w sekretariacie (pokój nr 15) lub w sprawie zmiany terminu wyznaczonego egzaminu w biurze obsługi klienta w postaci oryginału dokumentu.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja,
 • powinna być podpisana przez wnoszącego.