Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury
Szukaj w tym dziale:

Budżet KCK w 2016 r. 5 462 933,46 zł w tym:

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %

Dotacja Organizatora

4 202 732,00 4 202 732,00 100

Dochody własne

1 200 000,00 1 260 201,46 105
RAZEM 5 402 732,00 5 462 933,46 --

K O S Z T Y

WYDATKI PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %
Wynagrodzenie osobowe  1 965 882,00 1 965 881,78 100
Fundusz nagród 22 000,00 21 656,75 98
Umowy cywilno prawne 301 100,00 301 081,52 100
Materiały i wyposażenie 365 598,00 320 626,64 88
Energia 382 200,00 381 423,96 100
Usługi 1 769 300,00 1 725 160,27 98
Podróże służbowe 8 880,00 8 751,31 99
Ryczałty samochodowe 13 500,00 13 323,03 99
PFRON 24 200,00 24 172,00 100
Ekwiw.za pranie, poz. Koszty 7 800,00 7 323,00 94
Podatek od nieruchomości, wieczyste
użytkowanie gruntów
56 120,00 55 481,02 99
Składki na ubezpieczenia społeczne 340 850,00 340 753,34 100
Składki na fundusz pracy 31 300,00 31 271,53 100
Odpis na ZFŚS 57 592,00 57 591,24 100
Różne opłaty i składki 12 410,00 12 402,00 100
Zakup towaru do sklepu 44 000,00 43 978,47 100
Amortyzacja 500 000,00 483 155,28 97
RAZEM 5 902 732,00 5 794 033,14 98

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYDATEK

Dochody własne

38 000,00 37 151,69

Dotacja organizatora

24 500,00 23 709,02

 

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  na 01.01.2016 na 31.12.2016

Środki pieniężne

103 006,11 181 672,09

Należności 

48 176,75 48 649,21

Zobowiązania 

226 771,91 197 442,45

 

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ

NALEŻNOŚCI: WARTOŚĆ
Wymagalne 4 798,45
Niewymagalne 43 850,76
RAZEM 48 649,21
ZOBOWIĄZANIA: WARTOŚĆ
 Wymagalne 0,00
 Niewymagalne 197 442,45
 RAZEM 197 442,45

 

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI

ŹRÓDŁO  FINANSOWANIA 

WYDATKI
ekran do tylnej prezentacji własne 2 786,88
dotacja 4 500,00
pianina szt.3 dotacja 19 209,02
program eurobilet własne 17 245,00
zestawy komputerowe szt.2 własne 8 548,99
klimatyzator własne 8 570,82
RAZEM -- 60 860,71

Budżet KCK w 2014 r. 5 021 207,33 zł w tym:

Dochody:

1. dotacja UM-
2. własne-

Wydatki:

1. bieżące-
2. inwestycyjne pokryte:
    a) dotacja Urzędu Miasta-
    b) własne-

 


3 997 000,00
1 024 207,334 866 332,34        

   123 349,08
     60 067,86

 Budżet KCK w 2013 r. 4.844 835,89 zł w tym:

Dochody:

1. dotacja UM-
2. własne-

Wydatki:

1. bieżące-
2. inwestycyjne pokryte:
    a) dotacja Urzędu Miasta-
    b) własne-

 


3 795 782,00
1 049 053,894 780 828,29         

     24 955,44
     29 803,54

 

Dochody:    

1. dotacja UM-                            3 795 782,00

2. własne-                                   1 049 053,89

Wydatki:

1. bieżące-                                  4 780 828,29    

2. inwestycyjne pokryte:           

a) dotacja Urzędu Miasta-             24 955,44

b) własne-                                        29 803,54 


Budżet KCK w 2012 r. 4.796 278,00 zł w tym:

 - dotacje z UM - 3 514 510,00 zł

 - dotacje na inwestycje z UM -   400 000,00  zł 

 - dochody własne - 1 027 178,00 zł


Budżet KCK w 2011 r. 5.087.154,10 zł w tym:

 - dotacje - 4 112.900,00 zł

 - dochody własne -   974 254,10 zł


Budżet KCK w 2010 r. 6.216.551,40 zł w tym:

 - dotacje - 5 469.500,00 zł

-  Ministerstwo Kultury - 27 000,00 zł

-  dochody własne - 720 051,40 zł


Budżet KCK w 2009 r. 6 590 771,00 zł w tym:

 - dotacje z Urzędu Miasta - 5 545 360,00 zł

 - dotacje z MK i DN - 419 018,00 zł

  - dochody własne - 626 393,00 zł

Budżet KCK w 2008 r. 4 727 658,09 zł w tym:

 - dotacje - 3 514 510,00 zł

 - Ministerstwo Kultury - 234 239,34 zł

 - dotacje na inwestycje - 106 600,00 zł

 - dochody własne - 872 308,75 zł

Budżet KCK w 2007 r. 8 724 733,16 zł w tym:

 - dotacje - 2 665 478,00 zł

 - dotacje na realizację projektu EFS - 1 467 892,64 zł

 - dotacje na inwestycje - 3 752 649,37 zł

 - dochody własne - 838 713,15 zł

Budżet KCK w 2006 r. 5 104 830,84 zł w tym:

 - dotacje - 2 545 800,00 zł

 - dotacje na realizację projektu EFS - 370 402,55 zł

 - dotacje na inwestycje - 1 629 999,99 zł

 - dochody własne - 558 628,30 zł

Budżet KCK w 2005 r. 3 06 .970,00 zł w tym:

 - dotacje - 2 180 000,00 zł

 - dotacje na inwestycje - 122 000,00 zł

 - dochody własne - 759 970,00 zł

Budżet KCK w 2004 r. 2 996 025,00 zł