Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury
Szukaj w tym dziale:

Kwidzyńskie Centrum Kultury prowadzi:

  1. Rejestr Meldunkowy w Pokojach Gościnnych.
  2. Na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. w ramach Archiwum Zakładowego mamy dokumentację kat A i B z przeszktałconego Centrum Komputerowo-Językowego z lat 1997-2004 oraz Kwidzyńskiego Centrum Kultury z lat 1994-2004 oraz Miejskiego Ośrodka Kultury z lat 1950-1990.

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla KCK