Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury
Szukaj w tym dziale:

Majątek Kwidzyńskiego Centrum Kultury

stan na 31.12.2020

1. Podstawowe środki trwałe 

Budynki 

ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)                          5 584 572,00
ul. Katedralna 18 (Teatr)                                   3 343 677,56
ul. Słowiańska (MDK)                                           496 898,69
ul. Braterstwa narodów 33                                      46 259,55

Razem                                                         9 471 407,80

Pozostałe podstawowe środki trwałe

ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)                               900 105,65
ul. Katedralna 18 (Teatr)                                      3 098 013,99
ul. Słowiańska (MDK)                                                51 441,04
Konkatedra p.w.św. Jana Ewangelisty                      37 528,80
ul. Braterstwa Narodów 33- Tabularium                      8 570,92

Razem                                                          4 095 660,40

Grunty

Budynek Teatr                                                         256 789,00
Budynek MDK                                                            42 961,00
Budynek pokoszarowy                                            119 207,00

Razem                                                            418 957,00

2. Pozostałe środki trwałe

ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)                               268 712,49
ul. Katedralna 18 (Teatr)                                         228 119,36
ul. Słowiańska (MDK)                                               27 199,68
Konkatedra p.w.św. Jana Ewangelisty                     16 881,40
ul. Braterstwa Narodów 33- Tabularium                     2 736,00

Razem                                                             543 648,93

RAZEM - Ogólna wartość majatku KCK 14 529 674,13