Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Wałczu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Komendant Powiatowy PSP.

W użytkowaniu Komendy Powiatowej PSP w Wałczu znajdują się również rzeczowe składniki majątku Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, stanowiące własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki w Szczecinie.

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Szukaj w tym dziale: