Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych nie posiadają osobowości prawnej. Gospodarka budżetowa realizowana jest przez Komendanta Powiatowego PSP na podstawie ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia zarządu Starostwa Powiatowego określonego uchwałą. 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.   

Tryb działania określają ustawy i akty wykonawcze do tych ustaw, a w szczególności:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (PDF)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (PDF)

ostatnia zmiana Dz. U. z  2017 r. poz. 1169 (PDF)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (PDF) ;

 

 

 

Szukaj w tym dziale: