Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

   Wszystkie sprawy obywateli załatwiane są zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, po wniesieniu sprawy poprzez złożenie niezbędnych dokumentów na sekretariat drogą pocztową lub osobiście w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia obywateli wymagające podjęcia działań ratowniczo - gaśniczych , w sytuacji faktycznego lub domniemanego zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska przyjmuje całodobowo Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu telefonicznie lub poprzez zgłoszenie bezpośrednie (personalne).

Telefony alarmowe :

 Straż Pożarna 998

R
atunkowy ogólny 112

Adres :

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, ul. Generała Władysława Andersa 20, tel./ fax 0-67-2589471.

P o n a d t o :

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w poniedziałek od godz. 15.30 do 16.30 po uprzednim zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym / nr telefonu 067-258-94-71 / albo pocztowym w sekretariacie, celem wyznaczenia terminu przyjęcia .

Szukaj w tym dziale: