Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP Wałczu dokumentacja po zarchiwizowaniu przekazywana jest w zasoby archiwum zakładowego Komendy Powiatowej PSP w Wałczu.

Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KPPSP w Wałczu zawarte są w rozdziale VI Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Szukaj w tym dziale: