Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

W Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu prowadzi się następujące rodzaje rejestrów:

1/      Rejestr skarg i wniosków.

-         rejestr prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr.

2/      Rejestr akt osobowych byłych strażaków i pracowników cywilnych. Na wniosek osób uprawnionych wydawane są: świadectwa służby – pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp7). Ewidencja obejmuje okres od 1947 roku.

-         rejestr prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr.

 

Szukaj w tym dziale: