Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Szukaj w tym dziale:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. powołała Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację przeznaczoną do realizacji zadań publicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

        Szczegółowe zadania określone zostały w Strategii Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na lata 2014-2020.