Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Witryna BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu jest witryną ogólnie dostępną. Aby oglądać zawartość strony należy kliknąć lewym przyciskiem myszki odpowiednią opcję w jednym z menu (wybrana opcja zostaje pogrubiona). Dla ułatwienia do niektórych opcji zostały dołączone podwójne strzałki, które po najechaniu kursorem ukazują podstrony zawarte w wybranej opcji.

Moduł „Szukaj”

Poprzez ten moduł można znaleźć artykuły wpisując w oknie modułu kluczowe słowa występujące w artykule. Po wpisaniu słowa lub słów kluczowych należy czynność zatwierdzić klawiszem "Enter". Po wykonaniu tej operacji pojawią się wyniki przeszukania bazy danych wraz z odnośnikiem umożliwiającym bezpośrednie przejście do wybranego artykułu.

Artykuły

Każdy artykuł opatrzony jest:

·         tytułem artykułu

·         linkiem powrotu do rozdziału w jakim znajduje się artykuł

·         funkcją wydruku

·         przycisk strzałka w górę: po kliknięciu ekran przesuwa się na samą górę

·         przycisk „więcej informacji”: po kliknięciu następuje rozwinięcie artykułu

·         stopką informacyjną zawierającą:

o        licznik odwiedzin danego artykułu

o        autora artykułu

o        datę opublikowania artykułu

o        datę ostatniej modyfikacji

Szukaj w tym dziale: