Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Lista rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszkałych na terenie woj. Zachodniopomorskiego:

- rejestr prowadzi sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych,

- znajdziesz tutaj (BIP KWPSP Szczecin, Dział "Prowadzone rejestry, ewidencje").


Wyżej wymienieni rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadniają projekty budowlane pod względem ochrony przeciwpożarowej.


Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119 poz. 998  z 2009 r.)


Rozporządzenie określa w szczególności:

1/ zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego projekty,

2/ tryb i zakres dokonywania uzgodnień projektu budowlanego,

3/ zakres rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

4/ zasady prowadzenia kontroli nad uzgodnieniem projektu budowlanego.


W sprawie spornej pomiędzy rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych a projektantem lub inwestorem, rozstrzyga komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej.

Szukaj w tym dziale: